Longrevalidatie

Longrevalidatie

Voor mensen met longklachten is er bijna altijd sprake van kortademigheid, hoesten, energie of conditieverlies. Dit zijn klachten die het dagelijks leven erg lastig kunnen maken, zeker als er gediagnosticeerd wordt dat de longen niet meer beter zullen worden. Hoe gaat u daarmee om? Wat voor aanpassing wilt of moet u maken? COPD, longfibrose of bijvoorbeeld bronchiëctasieën zijn aandoeningen waarbij een fysiotherapeut van groot belang kan zijn. COPD is daarvan het meest voorkomend. Veel mensen ervaren positief effect van revalidatie en de vergoeding voor fysiotherapie komt vaak uit de basisverzekering waardoor u geen kosten hoeft te maken.

Longrevalidatie Fysiotherapie Crielaars en Tijhuis

Daarnaast is astma, hyperventilatie en ademdysregulatie een aantal voorbeelden waarbij een fysiotherapeut kan ondersteunen. Middels ademhalingsoefeningen, oefentherapie en advies kunnen de klachten snel afnemen. Afhankelijk van de ervaren klachten stelt de therapeut samen met u een schema met trainingsdoelen op. Vervolgens gaan we met een actieve aanpak aan de slag. 
Heeft u vragen? Neem contact met ons op en maak een afspraak.

Maak een afspraak voor een intakegesprek en onderzoek.